Nihon de kajino o hiraku koto no kinshi ga chikadzuite irunode, ōku no hitobito wa doko de kajino o tsukuru koto ga dekiru ka to omou kamo shiremasen. Kokode wa, kajino ya kitai sa reru chihōjichitai o yūchi suru to shuchō suru chihōjichitai nado no yūbōna kōho-chi ni kansuru saishin jōhō o teikyō shimasu.

Kajino no kōho-sha wa genzai doko ni imasu ka? Itsu kimeru no?

Omona kajino kōho-chi wa, hokkaidō (oma Komaki, Rusutsu), Chiba, Tōkyō, Kanagawa (Yokohama), Aichi (Nagoya, Tokoname) Ōsaka, Wakayama, Nagasakidesu. Karera wa ōku no tōshi-ka no chūmoku o atsumete ori, sono 1tsu ga MGM rizōto… Genzai, Ōsaka, Yokohama, hokkaidō (T Komaki) wa yūbōna kōho-chi to kangae rarete imasu. Shikashi, koko sū-kagetsu de Ōsaka wa hijō ni yūmei ni nari, kono kijide wa Ōsaka ni tsuite gutaitekini setsumei shimasu.

Kenen sa reru `kōho-chi ga kettei sa reru toki’ ni tsuite wa, kōho-chi ga 2022 toshigoro ni seishiki ni kettei sa reru koto ga yosō sa remasu.

IR (tōgō rizōto) ni wa kajino dakedenaku, hoteru ya kokusai kaigijitsu nado no samazamana shisetsu mo fukuma reru tame, kensetsu ni wa sukunakutomo 2 〜 3-nen kakaru to iwa rete imasu. Sorekara kazoete miru to, kajino no ōpun ga yosō sa reru 2025-nen no 2 〜 3-nen mae (2022 toshigoro) ni, kajino no kōho-chi ga kettei sa reru to suitei sa rete imasu.

Kan’yo shite iru chihōjichitai wa hoka ni mo arimasuga, kokode wa, Nihon de saisho no kajino o hiraku kōho-chi to shite genzai ittei kikan katsudō o atsumete iru chihōjichitai nomi o shōkai shimasu. Genzai idō shite inai chihōjichitai ga akutibu ni naru tame, jōhō wa zuiji kōshin sa remasu.

Genzai no senzai-tekina kajino no basho!

Ōsaka (yume shima)

Ōsakafu wa, kajino hōan ga saisho ni topikku to shite genkyū sa rete irai, IR o kaishi suru kōho to shite shira rete iru chihōjichitai no daihyō-shadearu. 2Tsu no `Expo’+`IR’ setto no puru ni sen’nen shita kekka, 2025-nen no hakurankai no kaijō to shite eraba remashita. Kibō no 1tsu ga jitsugen shi, IR no shōtai ga ikioi o mashita tame, kore ga mottomo yūbōna kajino kōhodeatta to iemasu. Ōsaka IR no konseputo wa `Smart IR shiti’desu. Karera wa mirai no toshi no yōnimieru IR o sakusei suru koto o mezashite imasu.

Chikara

– Jūbun’na toshi kibo no basho, kaigai kara no akusesu

– Kaku soshiki to kyojū-sha wa, IR o hikitsukeru tame ni hikakuteki renkei shite imasu.

Mondai

– Hakurankai no mae no 2024-nen no ōpuningu no jikandesu ka?

– Yume shima no kōtsū infura no kaihatsu hiyō o makanau koto ga dekimasu ka?

Ōsaka no saishin no ugoki

Ōsaka wa, 2025-nen no sekai hakurankai no mae ni IR o hirakou to shitaga, 2025-nen made ni honkaku-tekina kaiten o mezashi, bubun-teki ni kokoro o hiraku to happyō shita. Mausu nado ga saisho ni ōpun shita koto de, banpaku kaisai-go ni kajino o ōpun suru kanōsei ga arawaremashita. Mata, Yokohama kara no jōtaijō no happyō-go, Ōsaka de te o ageta gaishi-kei IR kigyō ga tsugitsugi to Yokohama ni tenkō shi, shōtai rēsu kaishi-ji yori mo jōkyō ga akka shimashita.

Ōsaka kōho-chi `mutō’ to wa?

Yumeshū Ōsakawan no jinkōshimadesuga, kōdaina tochidesuga, genzai wa kontenatāminaru ga 2tsu shika nai ōpunsupēsudesu. Mata, mutō e no kōtsū shudan wa genzai jidōsha ni gentei sa rete ori, toho de wataru koto ga dekinai tame, Ōsaka no jūmin ni wasure rarete iru tochi to natte imasu.

Tōsho, mutō wa kyōgi-ba, asurīto no mura to shite shiyō sa reru yoteideshitaga, 2008-nen no orinpikku shōshū no sai ni asurīto no kyojū eria to shite shiyō sa reru yoteideshitaga, shōtai wa shippai shimashita. 100 Hekutāru ijō no tochi no shiyō wa mada kettei sa rete imasen. Ko no tame, mutō wa `Ōsaka no fu no isan’ to yoba rete imasu. Shikashi, ima dewa 2025-nen no sekai hakurankai ga kettei sa re, IR no yūbōna kōho-chi ni narimashita. Kansai keizai no senku-sha ni naru to yosō sa re, negatibuna isan kara henka shite imasu.